Chuyên Gia Vũ Ngọc Dũng

Vũ Ngọc Dũng có hơn 15 năm làm việc trong các tổ chức phát triển và hơn 10 năm trong lĩnh vực truyền thông.

Vũ Ngọc Dũng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Đại Học Latrobe, Úc, được đào tạo các kỹ năng quay phim, chụp ảnh và viết các câu chuyện thay đổi bằng ảnh (Photovoice) cho các dự án. Vũ Ngọc Dũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, chụp ảnh và quay phim cũng như tài liệu hoá hoạt động dự án thông qua các câu chuyện thay đổi quan trọng nhất (MSC) bằng ảnh và phim.

Các sản phẩm truyền thông Vũ Ngọc Dũng đã được ghi nhận và đánh giá cao từ các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các Tổ chức Phi chính phủ Quốc tế và Việt Namp như: UNFPA, UNODC, PACT, PATH, ChildFund, Plan International, CARE Quốc tế tại Việt Nam, FHI 360, PSI, SC, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam như: LIFE, CISDOMA, SRD, ISMS, CHD,…vv. Bên cạnh đó, Mr. Dũng cũng có nhiều năm làm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng như bảo vệ trẻ em, HIV/AIDS, biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế, bảo vệ và phát triển rừng,…vv.


Liên Hệ