SEN VIỆT – Nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Mường Lò

Nói tới Mường Lò (Yên Bái), người ta luôn nhớ đến một vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là văn hóa Thái. Song không chỉ…