Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Tốt nghiệp: Đại học KHXH Nhân văn, ngành Quản lý nhân lực,
ThS. Quản lý Giáo dục

Các chương trình đã tham gia:

  • Giám đốc sản xuất chương trình “Chào Xuân 2019” của Vietcombank
  • Giám đốc sản xuất chương trình ” Vươn Tới Tầm Cao” của TPbank
  • Giám đốc sản xuất Liveshow ” Trịnh Ca- Lới Huyền Thoại”
  • Giám đốc sản xuất Liveshow ” Để nhớ một thời ta đã yêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7″
  • Giám đốc sản xuất phim “Gái Ngàn Đô”
    ………………………………………………


Liên Hệ