phong marketing thue ngoai

Với mạng lưới đối tác rộng khắp và những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, nội dung, hình ảnh, dựng phim, marketing kỹ thuật số (digital marketing)… Chúng tôi sẽ đảm nhiệm công việc của một phòng marketing trong doanh nghiệp với đầy đủ các hoạt động marketing truyền thông như

– Phân tích SWOT doanh nghiệp
– Xây dựng nội dung phù hợp với sản phẩm
– Thiết kế hình ảnh
– Dựng phim, TVC,…
– Quản trị website và các kênh mạng xã hội trực tuyến (Social media) của doanh nghiệp
– Hỗ trợ hoạt động booking KOL, PR, PG…

Liên Hệ