Để có một nội dung truyền hình chất lượng thì chúng ta cần có một quy trình xử lý tốt nhất từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Ngoài ra là sự chuẩn bị về mặt kịch bản, hình ảnh, thông điệp, yếu tố con người… chúng tôi một đội ngũ có thể xử lý hoàn hảo những yêu cầu này. Hiện nay những kỹ thuật mà chúng tôi đang cung cấp đến quý khách hàng là:

– Tư vấn kịch bản phù hợp với đối tượng người xem
– Xây dựng kịch bản theo nội dung tư vấn
– Hỗ trợ đăng ký phát sóng theo khung giờ
– Quay tiền kỳ theo kịch bản
– Dựng hậu kỳ và xử lý kĩ xảo
– Duyệt nội dung
– Hoàn thiện và phát sóng

Liên Hệ