quan ly va toi uu quang cao

Trong cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng, để không một ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi mong muốn hỗ trợ khách hàng đạt được những hiệu quả tối đa trong quá trình tiếp thị và truyền thông. Vì thế hiện nay chúng tôi đang cung cấp gói dịch vự tối ưu quản lý quảng cáo cho khách hàng.

– Phân tích sản phẩm
– Tư vấn lựa chọn nên tảng quản cáo phù hợp: Facebook,  Google, Zalo, Tiktok…
–  Tối ưu hình thức quảng cáo
– Quản lý và hiệu chỉnh
– Đo lường đánh giá và báo cáo kết quả

Liên Hệ