5 bài học để đời về thành công của Jeff Bezos sau 27 năm gắn bó với Amazon

Ngày 5/7 là ngày cuối cùng ông Jeff Bezos làm việc tại Amazon với tư cách là CEO. Ông thành lập Amazon vào năm 1994 với mục tiêu là công…