Vì một tương lai xanh- vườn xương rồng hà nội

  Không cần phải đến Đà Lạt hay đi tận hơn 30km đến nhà kính tại Vườn quốc gia Ba Vì, ngay tại dưới chân cầu Nhật Tân (Vĩnh Ngọc,…