Janakkala-sự kiện tổ chức hội chợ Taara- ngủ GIAO LƯU ngoài trời ngày 27.8.2022

Tất cả những ai quan tâm đến lịch sử và di sản văn hóa đều được chào đón, bất kể tuổi tác hay thời tiết, đến Laurinmäki (Hakoentlyie 371, Janakkala).…

Học sinh châu Á bắt đầu học tại trường trung học Janakkala

Thông qua hợp tác Finest Future, các học sinh quốc tế đăng ký vào trường trung học Janakkala đã đến Phần Lan vào tháng 8 và bắt đầu việc học…