Social Commerce- Thương mại trên mạng xã hội là gì?

Thương mại trên mạng xã hội (tiếng Anh: Social Commerce) là một phần của thương mại điện tử, sử dụng các trang mạng xã hội để hỗ trợ việc mua…

Xu hướng Social Commerce 2021: Đẩy mạnh thương mại điện tử qua các kênh mạng xã hội

Social Commerce mang đến cho các thương hiệu cơ hội tạo ra trải nghiệm thương mại điện tử liền mạch trên nền tảng của các mạng xã hội phổ biến…