Quản lí khủng hoảng (Crisis Management) là gì?

Quản lí khủng hoảng (tiếng Anh: Crisis Management) là việc xác định các mối đe dọa đối với một tổ chức và đối tượng hữu quan; và các phương pháp…

Design Thinking là gì? 5 Bước trong quy trình Design Thinking

Design Thinking là gì? Design Thinking, hay còn được gọi là Tư duy thiết kế, là một giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Đây là quá trình tư…

Graduation Project

Graduation Project COURSE SYLLABUS  GRADUATION PROJECT I. Course Information:          Program Title:                     Master of Marketing Studies and Actions   Course Title:                     Graduation Project Course Code:                             Number of Credits:                     …

MARKETING RESEARCH PROJECT

MARKETING RESEARCH PROJECT MARKETING RESEARCH PROJECT Program: Master of Marketing Studies and Action Cohort: MKT8 Supervisors: Associate Professor Fabrice Clerfeuille, University of Nantes, Program Director ; Associate Professor, Doctor Pham Thi…

Personal Project and Career

Personal Project and Career COURSE SYLLABUS Personal Project and Career Lecturer Information: Program Title:         Postgraduate     – Marketing Studies and Actions Module Title:          Personal Project and Career Module Code:                          …

Marketing Segmentation

         Marketing Segmentation COURSE SYLLABUS :  Marketing Segmentation I. Module Information: Program Title:                     Postgraduate – Marketing Studies and Actions Module Title:                      Marketing Segmentation Credit number:                        Lecture:                           12  hours       …

THEMATIC SEMINARS

THEMATIC SEMINARS COURSE SYLLABUS THEMATIC SEMINARS I. Module Information: Program Title:                     Marketing Studies and Actions      Module Title:                   Thematic Seminars        Lecture:                           14 hours        Pre-requisite(s):         None Other…

Service Marketing

Service Marketing COURSE SYLLABUS :  Service Marketing I. Module Information: Program Title:  Postgraduate – Marketing Studies and Actions Module Title:                      Service Marketing Credit number:                   Lecture:                           12  hours          Pre-requisite(s):        …

Development of International Scope

Development of International Scope COURSE SYLLABUS  Development of International Scope Sylvie Hertrich CONTENT 1. Internationalization factors 2. Internationalization steps & minds (from domestic market to manufacturing abroad, internationalization models) 3.…