en 1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
en 1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Nam Định gồm có 1 Thành phố và 09 huyện:
Thành phố Nam Định: 20 phường và 5 xã với 25 vạn dân (Thành phố Nam Định đã được thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại I ngày 28/11/2011)
Giao Thủy: 2 thị trấn và 20 xã
Hải Hậu: 3 thị trấn và 32 xã
Mỹ Lộc: 1 thị trấn và 10 xã
Nam Trực: 1 thị trấn và 19 xã
Nghĩa Hưng: 3 thị trấn và 22 xã
Trực Ninh: 2 thị trấn và 19 xã
Vụ Bản: 1 thị trấn và 17 xã
Xuân Trường: 1 thị trấn và 19 xã
Ý Yên: 1 thị trấn và 31 xã
Nam Định có 230 đơn vị hành chính cấp xã gồm 195 xã, 20 phường và 15 thị trấn
Ref: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh