en 1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
en 1.820.3345.33 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Di tích lịch sử – Thái Bình

  • Các đền thờ, lăng mộ, nơi phát tích của nhà Trần tại huyện Hưng Hà.
  • Miếu Go [thôn vọng lỗ , xã an vũ , quỳnh phụ , thái bình ] thờ thần hoàng Làng và là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia
  • Đền Ông Hoàng Bơ thôn Hưng Long xã Đông Long, huyện Tiền Hải,
  • Đền Ông Hoàng Bơ Giáng Sinh thôn Kênh Xuyên xã Đông Xuyên huyện Tiền Hải.

ref: http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh